Ruda Śląska - informacje


136.423
mieszkańców Rudy
65.873
mężczyzn
70.550
kobiet

21.063
w wieku przedprodukcyjnym

84.579
w wieku produkcyjnym

30.781
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

551
zawarto małżeństw

1.218
urodzeń

1.896
zgonów

-678
przyrost naturalny
miasto Ruda Śląska
dochody

890.903.232
wydatki

844.399.168
struktura wydatków Rudy

17.607
0,002%
Leśnictwo

25.670
0,003%
Rolnictwo i łowiectwo

12.815
0,002%
Górnictwo i kopalnictwo

47.516.596
5,627%
Transport i łączność

47.195.732
5,589%
Administracja publiczna

78.092
0,009%
Turystyka

56.793.656
6,726%
Gospodarka mieszkaniowa

2.148.031
0,254%
Działalność usługowa

4.074
0,000%
Informatyka

829.107
0,098%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

61.400
0,007%
Obrona narodowa

18.000.678
2,132%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

391.647
0,046%
Wymiar sprawiedliwości

4.379.060
0,519%
Obsługa długu publicznego

316.936
0,038%
Różne rozliczenia

249.770.448
29,580%
Oświata i wychowanie

7.196.562
0,852%
Ochrona zdrowia

55.840.440
6,613%
Pomoc społeczna

7.377.638
0,874%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

12.843.594
1,521%
Edukacyjna opieka wychowawcza

89.203.584
10,564%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.365.830
1,583%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15.012.050
1,778%
Kultura fizyczna i sport

216.017.888
25,582%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-10-01 04:36
REKLAMA
pogoda Ruda Śląska
9.1°C
wschód słońca: 06:44
zachód słońca: 18:23
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Rudzie

kiedy
2022-10-01 17:00
miejsce
Dom Kultury Bielszowice, Ruda...
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-02 16:00
miejsce
Dom Kultury Bielszowice, Ruda...
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-05 18:30
miejsce
Dom Kultury Bielszowice, Ruda...
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-09 17:00
miejsce
Dom Kultury Bielszowice, Ruda...
wstęp biletowany