6 wrzesień 2022

8 milionów dla szpitala

zdjęcie: 8 milionów dla szpitala / pixabay/6597703
O 8,5 mln zł zostanie podwyższony kapitał zakładowy Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miasta. Dzięki tym środkom poprawi się płynność finansowa spółki, która uległa pogorszeniu w okresie pandemii Covid-19.
REKLAMA

Miasto jest jedynym udziałowcem spółki Szpital Miejski – przypomina Jacek Morek, pełniący funkcję prezydenta miasta.

Zarząd zwrócił się do nas jako właściciela o dokapitalizowanie współki w związku z koniecznością uregulowania części zobowiązania względem banku udzielającego szpitalowi kredytu, zabezpieczenia najbliższych płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz uregulowania zaległego podatku od nieruchomości – informuje.

Płynność finansowa Szpitala Miejskiego uległa znacznemu pogorszeniu w okresie pandemii Covid-19. Dodatkowo koszty funkcjonowania szpitala wzrosły w ostatnim okresie z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów i usług medycznych oraz wynagrodzeń pracowników – tłumaczy Jacek Morek. Zaplanowana kwota podwyższenia kapitału ułatwi też wdrażanie Planu naprawczego dla Szpitala Miejskiego na lata 2022-2025.


Co istotne, w szpitalu nie występują jakiekolwiek zajęcia rachunków bankowych, nie doręczono obecnie również pozwów dostawców materiałów o zapłatę, które mogłyby generować dodatkowe koszty. Działania związane z posiadaną płynnością doprowadziły do sytuacji, w której uniknięto ponoszenia przez szpital jakichkolwiek kosztów związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi, a ewentualne odsetki w ramach porozumień są umarzane przez kontrahentów w całości lub w części z uwagi na bieżące regulowanie przez szpital porozumień.

Jestem w stałym kontakcie z zarządem i radą nadzorczą szpitala, konsultuję się także ze stroną społeczną oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpitalnictwo w województwie i całej Polsce mierzy się obecnie z wieloma problemami, ale sytuacja w Rudzie Śląskiej jest pod kontrolą – podkreśla Jacek Morek.

Miasto Ruda Śląska posiada obecnie 49 000 udziałów w kapitale zakładowym spółki w łącznej wysokości 49 000 000 zł.
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Ruda Śląska
2.1°C
wschód słońca: 07:26
zachód słońca: 15:43
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Rudzie

kiedy
2022-12-11 18:00
miejsce
Dom Kultury Bielszowice, Ruda...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-16 17:30
miejsce
Dom Kultury Bielszowice, Ruda...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-16 20:30
miejsce
Dom Kultury Bielszowice, Ruda...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-17 16:00
miejsce
Dom Kultury Bielszowice, Ruda...
wstęp biletowany